1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Program och villkor

Program och villkor

En del av Industrivärdens finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer.

Obligationsprogram 

Industrivärden har upprättat ett MTN-program för utgivande av obligationer på den svenska kapitalmarknaden med ett rambelopp om 10 000 mnkr. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den 31 mars 2024 var 7 000 mnkr utestående under programmet. För information om grundprospekt och slutliga villkor för respektive lån se information nedan.

Företagscertifikat

Industrivärdens kortfristiga låneprogram utgörs av ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 4 000 mnkr. Den 31 mars 2024 var 1 000 mnkr utestående under programmet. För vidare information om programmet se informationsbroschyr nedan.

Dokument Publicering
Grundprospekt MTN 2023 2023-06-01
Informationsbroschyr företagscertifikat 2021-05-17
Villkor Lån 173 2023-02-14
Villkor Lån 172 2023-02-14
Villkor Lån 171 2023-02-14
Villkor Lån 170 2022-08-26
Villkor Lån 169 2022-08-26
Villkor Lån 168 2022-02-22
Villkor Lån 167 2022-02-22
Villkor Lån 165 2021-02-18
Villkor Lån 163 2020-02-19
Senast uppdaterad: 8 apr 2024