Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolagen vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Föreslagen utdelning 2022 avseende 2023 framgår av bokslutssapporter för 2022.

IV_png_SVE_16.png

Senast uppdaterad: 14 mar 2023