1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget ska generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolagen vid behov. Utdelningen ska vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

Föreslagen utdelning 2024 framgår av bokslutsrapporter för 2023.

Utdelning och avkastning

Senast uppdaterad: 28 feb 2024