1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 28 februari 2022

Substansvärdet per den 28 februari 2022

Den 28 februari 2022 var substansvärdet 287 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 28 februari var 263,20 kronor för A-aktien och 258,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 mars 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 mars 2022, kl. 10:00.