1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Externa engagemang

Externa engagemang

Tekniksprånget - ger allt fler ingenjörer

Bristen på ingenjörer är skriande och än fler kommer att behövas de kommande åren. Digitaliseringen, energiförsörjningen och den snabba utvecklingen med AI ställer hela tiden större krav på teknisk kompetens, särskilt i ett innovationsland som Sverige. Detta samtidigt som nästa generations teknikintresse dalar. Det är här Tekniksprånget kommer in i bilden. 

Tekniksprånget är ett praktikprogram där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen satsar för att säkra Sveriges framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till högre tekniska utbildningar. Projektet drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela Sverige chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning och ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Fler än 220 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige. 

Sedan starten 2012 har nästan 7000 unga vuxna gått Tekniksprånget.

Tekniksprånget får fler unga att välja ingenjörsutbildningar, det visar en ny uppföljning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) gjort med data från SCB. Efter en fyra månaders genomförd praktik väljer 92 procent av praktikanterna att studera vidare. 77 procent av dem väljer högre tekniska studier, varav hälften är kvinnor.

Uppföljningen visar också att tidigare praktikanter fullföljer sin ingenjörsutbildning i större utsträckning än andra studenter. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har, på uppdrag av Skolverket, drivit projektet sedan 2012 och man ser att det fungerar.

Jobbsprånget - skapar praktikplatser för nyanlända med högre utbildning

I genomsnitt har Jobbsprångets kandidater sökt 200 jobb i Sverige – utan framgång. Många utländska talanger med akademisk examen har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden på grund av bristande referenser, kontakter eller språkkunskaper. Detta är ett enormt resursslöseri. Genom praktikprogrammet på fyra månader Jobbsprånget får sju av tio nyanlända akademiker fast jobb efter avslutad praktik.

Att som nyanländ etablera sig på den svenska arbetsmarknaden tar lång tid. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv ligger genomsnittstiden på mellan fem och tio år. I praktikprogrammet Jobbsprånget, har tiden pressats ned till fem månader. 

Över 150 arbetsgivare i landet är knutna till Jobbsprånget.

De yrkeskategorier som projektet tar fasta på är ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer, kompetenser som många företag är i stort behov av. De skriver kanske inte sitt CV på det sätt som företagen är vana vid men när arbetsgivarna väl tar emot en praktikant så ändras synen väldigt mycket. Eftersom det handlar om akademiker så är de kulturella skillnaderna inte så stora och det svenska språket lär de sig under praktiken.

Efter genomförd praktik erbjuds 70% av deltagarna arbete. 50% av praktikanterna är kvinnor.

Jobbsprånget kombinerar affärsnytta och samhällsnytta genom att matcha dagens kompetensbehov med personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Senast uppdaterad: 20 mar 2024