1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Valberedningens förslag till styrelse inför...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Lars Pettersson och Helena Stjernholm samt nyval av Katarina Martinson. Annika Lundius har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Katarina Martinson är född 1981 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan, Stockholm. Med en bakgrund som analytiker arbetar Katarina Martinson med kapitalförvaltning för familjen Lundberg. Katarina Martinson är styrelseordförande i Indutrade samt styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, L E Lundberg Kapitalförvaltning, Fastighets AB L E Lundberg, Förvaltnings AB Lunden, Fidelio Capital och Husqvarna.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.

Valberedningen består av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i AB Industrivärden. Mats Guldbrand är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 21 april 2022 i Stockholm.


Stockholm den 27 januari 2022

AB Industrivärden (publ)


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Mats Guldbrand, telefon 0768-32 15 15.


Informationen lämnades genom kommunikationschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 15:00 CET.