1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Industrivärden i siffror
  4. / Nyckeltal

Nyckeltal

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Substansvärde                    
Aktieportfölj                    
marknadsvärde, mnkr 157 547  133 832 149 955 128 893 116 750 92 170 107 289 94 250 81 835 83 062
totalavkastning, procent 33  -9 21 7 33 -8 17 20 4 8
nettoförvärv/-avyttring, mnkr 2 854  3 184 2 258 4 106 -1 163 -3 252 103 -834 -1 894 1 561
Nettoskuld                    
värde, mnkr -7 295  -7 355 -6 500 -7 654 -4 032 -6 601 -10 930 -11 481 -12 648 -14 632
skuldsättningsgrad, procent 5 4 6 3 7 10 12 15 18
Substansvärde                    
värde, mnkr 150 252  126 477 143 455 121 239 112 718 85 201 96 299 82 769 69 056 68 345
värde per aktie, kr 348  293 332 279 259 196 221 191 160 158
tillväxt, procent 19  -12 18 8 32 -12 16 20 1 12
                     
Industrivärdenaktien                    
Antal aktieägare, st 196 000  197 000 204 000 104 000 88 000 80 000 75 000 69 000 63 000 60 000
Industrivärdens börsvärde                    
värde, mnkr 141 945  109 401 123 824 117 872 99 950 79 062 90 570 76 201 66 434 60 638
värde per aktie, kr 329  253 287 271 230 182 208 176 154 140
Antal utestående aktier                    
totalt, tusental 431 899  431 899 431 899 435 210 435 210 435 210 435 210 432 341 432 341 432 341
varav A-aktier, tusental 254 789  260 744 260 796 267 112 268 183 268 183 268 184 268 185 268 185 268 186
varav C-aktier, tusental 177 110  171 156 171 103 168 098 167 026 167 026 167 025 164 155 164 155 164 155
Lämnad utdelning                    
värde, mnkr 3 347  3 131 2 915 3 590 0 2 502 2 394 2 285 2 162 2 702
värde per aktie, kr 7,75  7,25 6,75 8,25 0,00 5,75 5,50 5,25 5,00 6,25
utdelningstillväxt ordinarie, procent 7 8 n/a neg 5 5 5 neg 14
utdelningstillväxt total, procent 7 neg n/a neg 5 5 5 neg 14
direktavkastning C-aktien, procent 2,4  2,9 neg 3,1 - 3,2 2,7 3,1 3,4 4,6
                     
Aktiens totalavkastning                    
A-aktien, procent 33  -10 8 18 30 -11 20 17 15 13
C-aktien, procent 33  -9 10 18 30 -9 22 21 11 16
Totalavkastningsindex (SIXRX), procent 19  -23 39 15 35 -4 9 10 10 16
Totalavkastningsindex (OMXS30GI), procent 21  -13 33 7 31 -7 8 9 2 14
                     
Övriga nyckeltal                    
Resultat per aktie, kr 62,15  -32,34 61,57 19,54 68,56 -19,14 35,76 38,05 7,18 12,62
Förvaltningskostnader, procent av portföljvärde 0,08  0,09 0,08 0,10 0,10 0,13 0,10 0,12 0,17 0,18
Mottagna utdelningar, mnkr 6 418  5 479 8 081 657 4 093 3 764 2 786 3 078 3 184 2 984
Eget kapital, mnkr 149 880  126 180 143 079 120 976 112 528 85 142 95 880 82 129 67 850 67 406
Soliditet, procent 95  94 95 94 96 91 88 86  82 80
Värden och beräkningar avser respektive årsskifte. 
Utdelning för 2020 inkluderar en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.
Värden för 2012 har ej omräknats enligt principen för investment entities.
Resultat per aktie för 2020 har omräknats retroaktivt med hänsyn till förändringen av aktiebasen som skedde 2021. Övriga perioder har ej räknats om.
Senast uppdaterad: 27 feb 2024