1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2022

Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2022

  • Substansvärdet den 30 september 2022 var 107,5 mdkr, eller 249 kr per aktie, en minskning under årets första nio månader med 83 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 23 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de första nio månaderna 2022 till -20 % för A-aktien och -19 % för C-aktien, jämfört med -31 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under augusti 2022 blev Alleima ett nytt portföljinnehav till följd av Sandviks utdelning av bolaget till aktieägarna.
  • Under årets första nio månader förvärvades aktier för totalt 2,9 mdkr, varav 1,0 mdkr i Volvo, 0,7 mdkr i Alleima, 0,5 mdkr i Sandvik, 0,4 mdkr i Handelsbanken, 0,2 mdkr i Essity och 0,2 mdkr i Skanska.

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Sverker Sivalls, Kommunikations- och hållbarhetschef (08-666 64 19, ssl@industrivarden.se) försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2022, kl. 10:00 CEST.