1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 31 oktober 2022

Substansvärdet per den 31 oktober 2022

Den 31 oktober 2022 var substansvärdet 275 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 oktober 2022 var 250,20 kronor för A-aktien och 248,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 november 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00.


Lämnad för publicering den 1 november 2022, kl. 10:00.