1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Aktien
  4. / Aktiefakta
  5. / Ägarbilden

Ägarbilden

Industrivärden har cirka 196 000 aktieägare. Andelen utländskt ägande är cirka 23 procent.

Ägarförhållande den 31 mars 2024

  Antal aktier A-aktier C-aktier Kapital, % Röstetal, %
L E Lundbergföretagen 85 550 000 66 600 000 18 950 000 19,8 25,7
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse 27 800 000 27 800 000 0 6,4 10,4
Spiltan Fonder 23 425 984 1 391 680 22 034 304 5,4 1,4
Fredrik Lundberg inkl bolag 13 875 000 4 500 000 9 375 000 3,2 2,0
Vanguard 10 909 535 4 615 612 6 293 923 2,5 2,0
BlackRock 10 652 562 4 662 618 5 989 944 2,5 2,0
SCA Pensionsstiftelse 9 081 346 9 081 346 0 2,1 3,4
Essity Vorsoge-Treuhand 9 014 630 9 014 630 0 2,1 3,4
SEB Fonder 8 569 230 2 592 041 5 977 189 2,0 1,2
Essity Pensionsstiftelse för tjänstemän 8 445 296 8 445 296 0 2,0 3,2
Norges Bank Investment Management 5 917 018 5 896 548 20 470 1,4 2,2
AFA Försäkring 5 768 405 0 5 768 405 1,3 0,2
Handelsbanken Fonder 5 199 445 3 075 266 2 124 179 1,2 1,2
Louise Lindh 4 727 922 2 000 000 2 727 922 1,1 0,9
Katarina Martinson inkl bolag 4 636 922 3 436 922 1 200 000 1,1 1,3

Ägardata uppdateras kvartalsvis då denna information offentliggörs enligt Aktiebolagslagen. 

Senast uppdaterad: 23 apr 2024