1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Nytt antal röster och utestående aktier

Nytt antal röster och utestående aktier

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.
 
Vid årsstämman 2011 infördes ett omvandlingsförbehåll i Industrivärdens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av A-aktier till C-aktier. Under juni månad 2024 har omvandlingar skett av 597 259 A-aktier till 597 259 C-aktier.
 
Efter omvandlingen uppgår antalet röster i bolaget till 261 959 160,4. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 431 899 108, varav 243 076 944 A-aktier och 188 822 164 C-aktier.
 
 
Stockholm den 28 juni 2024
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00
 
Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 10:00 CEST.