1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Substansvärdet den 31 oktober 2023

Substansvärdet den 31 oktober 2023

Den 31 oktober 2023 var substansvärdet 307 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 oktober 2023 var 288,20 kronor för A-aktien och 287,20 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 november 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00.


Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2023 kl. 10:00 CET.