1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Ledningsförändring i Industrivärden

Ledningsförändring i Industrivärden

Jan Öhman, som varit Industrivärdens ekonomi- och finanschef sedan februari 2019, har valt att lämna sin befattning. Han kvarstår i sin roll till februari 2023 och rekryteringen av en ersättare kommer att påbörjas omedelbart.

”Jag vill tacka Jan för hans gedigna arbete med att utveckla och driva Industrivärdens ekonomi- och finansfunktion samt mycket förtjänstfulla insatser i bolagets ledningsgrupp under hans tid på Industrivärden. Efter många år i olika roller inom näringslivet har han nu valt att gå i pension och jag önskar Jan all lycka i framtiden”, säger Industrivärdens VD Helena Stjernholm.


Stockholm den 18 augusti 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Helena Stjernholm, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 18 augusti 2022 kl. 13:00.