1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärde...

Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2024

Bokslutsrapport 2023: 2 februari

Årsredovisning 2023: 23 februari

Delårsrapport januari-mars: 8 april

Årsstämma 2024: 11 april                             

Delårsrapport januari-juni: 8 juli

Delårsrapport januari-september: 17 oktober                  


Stockholm den 14 september 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom den ovan angivna kommunikationschefens försorg, för offentliggörande den 14 september 2023 kl. 10:00 CEST.