1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Egen verksamhet

Egen verksamhet

Industrivärden ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och kan utvecklas. Därför utvärderas kontinuerligt såväl prestationer som utvecklingsmöjligheter samt en kontinuerlig dialog i frågor som rör arbetsplatsen, samarbetsformer och individuell utveckling. Industrivärden anser att en jämställd och diversifierad arbetsplats uppnår bättre resultat.

Industrivärden har en ambition att reducera den egna klimatpåverkan över tid. Utsläppen kommer huvudsakligen från el- och fjärrvärmekonsumtionen i bolagets kontorsfastighet samt från tjänsteresor. För att minska utsläppen av växthusgaser köps miljömärkt el från vind- och vattenkraft och för återstående utsläpp sker klimatkompensation. För att kunna följa upp och jämföra bolagets påverkan klimatrapporterar Industrivärden inom ramen för CDP. Sedan 2019 tillämpar Industrivärden TCFD:s rekommendationer.

Industrivärden har följande hållbarhetsmål för den egna verksamheten.

Senast uppdaterad: 28 feb 2024