1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2023

Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2023

  • Substansvärdet den 31 mars 2023 var 138,3 mdkr, eller 320 kronor per aktie. Under det första kvartalet ökade substansvärdet med 9 %, motsvarande 27 kronor per aktie.
  • Totalavkastningen uppgick under perioden till 10 % för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 9 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Under första kvartalet 2023 förvärvades aktier för totalt 0,4 mdkr, varav 0,2 mdkr i SCA och 0,2 mdkr i Sandvik.


 202320222022
 31 mars31 mars31 dec
Substansvärde, mnkr138 305123 547126 477
Substansvärde per aktie, kr320286293
Aktiekurs Industrivärden C, kr279,20263,90253,00
Skuldsättningsgrad, %4%4%5%
    
 202320222022
mnkrjan - marsjan - marsjan - dec
Resultat per aktie, kr27,35-45,88-32,34
Utdelningsintäkter2 8322 0185 479
Lämnad utdelning2 915
Aktieportföljen:   
Förvärv4321 1733 184
Avyttringar


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivalls (telefon 08-666 64 19, ssl@industrivarden.se) försorg, för offentliggörande den 5 april 2023, kl. 11:00 CEST.