1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé, strategi och mål

Affärsidé

Att vara ett ägarbolag som investerar i och arbetar långsiktigt för att utveckla och skapa värde i innehavsbolagen.

Strategi

Att utöva aktivt ägande genom betydande ägarandelar i ett urval av börsbolag med starka marknadspositioner, goda kassaflöden, finansiell styrka och en tydlig utvecklingsförmåga.

Mål

Att skapa en långsiktigt attraktiv avkastning till balanserad risk. Innehavsbolagens karaktär och bredd i kombination med Industrivärdens ägarengagemang minskar risken.

Förhållningssätt

Verksamheten ska i alla delar bedrivas på ett hållbart sätt. Genom att vara en långsiktig, aktiv ägare bidrar Industrivärden till en hållbar utveckling i innehavsbolagen.

Senast uppdaterad: 20 apr 2023