1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Publicering av Industrivärdens års- och...

Publicering av Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning 2022

Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022 är från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk översättning).

Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter fr o m den 25 mars 2023. Den kan även beställas på Industrivärdens webbplats.


Stockholm den 9 mars 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (08-666 64 00, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 9 mars 2023 klockan 10:00 CET.