Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Bolagets förvaltning

Bolagets förvaltning

Industrivärdens vd ansvarar för bolagets operativa verksamhet i enlighet med av styrelsen fastställda mål, strategier och utifrån ansvarsfördelningen i vd-­instruktionen. Vd:s uppgifter innefattar bland annat att leda och strukturera investerings-­ och analysverksamheten, besluta om aktietransaktioner och bereda ägaragendor, samt att ansvara för personal-­, finans- och ekonomifrågor.

Vd organiserar verksamheten och tillsätter de ledande befattningshavare som utgör Industrivärdens företagsledning. Företagsledningen stödjer vd i dennes uppdrag. Beslut om aktietransaktioner i den löpande förvaltningen fattas av vd, i förekommande fall efter beredning av bola­ gets investeringskommitté. I investeringskommittén, som består av relevanta befattningshavare från företagsledningen och investeringsorganisationen, bereds även ägaragendor för utövandet av det aktiva ägandet i innehavsbolagen samt andra specifika utredningsprojekt relaterat till innehavsbolagen.

Vd föredrar löpande verksamhetens utveckling för bolagets styrelse i syfte att möjliggöra väl underbyggda styrelsebeslut. Styrelsen utvärderar kontinuerligt vd:s arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen, och en sammantagen utvärdering genomförs årligen. 

Senast uppdaterad: 23 mar 2023