1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Substansvärdet den 31 december 2023

Substansvärdet den 31 december 2023

Den 31 december 2023 var substansvärdet 348 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 december 2023 var 328,90 kronor för A-aktien och 328,30 kronor för C-aktien.


Stockholm den 10 januari 2024

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


The information was submitted for publication at 10:00 a.m. CET on January 10, 2024.