Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

Jag förstår

Långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

Värdeutveckling

ÅRLIG GENOMSNITTLIG FÖRÄNDRING PER 31 DECEMBER 2018

    Totalavkastning
 

Substans-

värde*

Industri-

värden C

Index

(SIXRX)

2018

3 år

5 år

7 år

10 år

-9%

10%

8%

13%

16%

-9%

11%

12%

16%

18%

-4%

5%

8%

12%

14%

* Inklusive återinvesterad utdelning