Värdeutveckling

Årlig genomsnittlig förbättring per 30 juni 2020

    Totalavkastning
 

Substansvärde*

Industrivärden C

Index (SIXRX)

6M:2020

-5%

-7%

-4%

1 år

3%

3%

7%

3 år

6%

3%

7%

5 år

9%

9%

8%

7 år

12%

13%

12%

10 år

10%

13%

11%

* Inklusive återinvesterad utdelning