1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Styrelse
  4. / Styrelsen

Styrelsen

Fredrik Lundberg (1951)
Styrelseordförande
Läs mer

Styrelseordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2004

Civ ing, civ ek, dr h c mult

Vd och koncernchef i L E Lundberg­företagen.

Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden. Vice styrelseordförande i Handelsbanken. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och Skanska.

Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående);  100 646 153*

*Avser eget och närstående fysisk persons innehav om 11 446 153 samt innehav i närstående juridisk person om 89 200 000, varav     86 550 000 genom L E Lundbergföretagen och                2 650 000 genom Förvaltnings AB Lunden. 

Pär Boman (1961)
Vice styrelseordförande
Läs mer

Vice styrelseordförande sedan 2015
Styrelseledamot sedan 2013

Ingenjörs­- och ekonomexamen, ek dr hc

Styrelseordförande i Handelsbanken och Volvo. Styrelseledamot i Skanska.

Tidigare vd och koncernchef för Handelsbanken.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.


Aktieinnehav (eget och närstående); 11 768

Christian Caspar (1951)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2011

Civ ek

Styrelseledamot i Goodgrower SA och Stena.

Drygt trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående);  1 000

Marika Fredriksson (1963)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2020

Civ ek

Styrelseledamot i A.P. Møller­-Maersk A/S, KONE Oyj och Sandvik.

Tidigare CFO för Vestas Wind Systems A/S, Gambro, Autoliv och Volvo Construction Equipment.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående); -

Bengt Kjell (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015

Civ ek

Styrelseledamot i ICA Gruppen och Pandox.

Tidigare t f vd och vice vd för Industrivärden, vd för AB Handel och Industri samt partner på Navet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående); 27 100

Katarina Martinson (1981)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2022

Civ ek

Styrelseordförande i Indutrade. Styrelseledamot i L E Lundberg­ företagen m.fl. bolag inom Lundbergsfären, Fidelio Capital, och Husqvarna.

Tidigare Vice President på Strategas Research Partners och analytiker på International Strategy & Investment Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående); 4 839 596*

* Avser eget och närstående fysisk persons innehav om              4 132 981 samt innehav i närstående juridisk person om 706 615 genom Katarina Martinson AB. 

Fredrik Persson (1968)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2024

Civ ek

Styrelseordförande i Ellevio, JM och The Confederation of European Business (BusinessEurope).

Styrelseledamot i A. Ahlström Oy, Holmen, Hufvudstaden, ICA Gruppen och Interogo Holding AG.

Tidigare vd för Axel Johnsson, CFO för Axel Johnsson och dessförinnan olika befattningar inom ABB Financial Services.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående);  4 000

Lars Pettersson (1954)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2015

Civ ing och fil dr hc

Styrelseledamot i L E Lundberg­företagen, Indutrade och Husqvarna.

Tidigare vd för Sandvik och dess­ förinnan ledande befattningar inom Sandvikkoncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående);  5 000

Helena Stjernholm (1970)
Styrelseledamot
Läs mer

Styrelseledamot sedan 2016 Verkställande direktör sedan 2015

Civ ek

Styrelseordförande SCA. Styrelseledamot i Sandvik och Volvo.

Tidigare partner och investeringsansvarig på IK Investment Partners samt strategikonsult på Bain & Company.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav (eget och närstående); 107 200 samt  75 000 köpoptioner.

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar. 

Senast uppdaterad: 24 maj 2024