1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Substansvärdet per den 28 februari 2023

Substansvärdet per den 28 februari 2023

Den 28 februari 2023 var substansvärdet 323 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 28 februari 2023 var 288,20 kronor för A-aktien och 287,60 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 mars 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 mars 2023, kl. 10:00.