1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 31 maj 2022

Substansvärdet per den 31 maj 2022

Den 31 maj 2022 var substansvärdet 291 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 maj 2022 var 253,00 kronor för A-aktien och 253,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 juni 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 juni 2022, kl. 10:00.