1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Vår historia
 4. / Året i korthet
 5. / 2023

2023

 • Substansvärdet vid årets utgång var 348 kronor per
  aktie, en ökning under året med 19 procent
 • Portföljens värde, justerat för förvärv och avyttringar,
  ökade med 20,9 mdkr till 157,5 mdkr. Totalavkastningen
  uppgick till 21 procent
 • Under året förvärvades aktier för totalt 2,9 mdkr, varav
  1,1 mdkr i Sandvik, 0,9 mdkr i Volvo, 0,6 mdkr i
  Handelsbanken och 0,2 mdkr i SCA
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 5 procent
 • Totalavkastningen uppgick till 33 procent för såväl
  A-aktien som C-aktien
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till
  7,75 (7,25) kronor per aktie

Nyckeltal den 31 december

Senast uppdaterad: 27 feb 2024