1. Startsidan
 2. / Verksamheten
 3. / Vår historia
 4. / Året i korthet
 5. / 2022

2022

 • Substansvärdet vid årets utgång var 293 kronor per aktie, en minskning under året med 10 procent, inklusive återinvesterad utdelning
 • Portföljens värde, justerat för köp och försäljningar, minskade med 19,3 mdkr till 133,8 mdkr. Totalavkast­ ningen uppgick till –9 procent
 • Alleima blev ett nytt innehavsbolag till följd av Sandviks utdelning av bolaget till aktieägarna
 • Under året förvärvades aktier för totalt 3,2 mdkr, varav 1,3 mdkr i Volvo, 0,7 mdkr i Alleima, 0,5 mdkr i Sandvik, 0,4 mdkr i Handelsbanken, 0,2 mdkr i Essity och 0,2 mdkr i Skanska
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 5 procent
 • Totalavkastningen uppgick till –10 procent för A­aktien och –9 procent för C­aktien
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 7,25 (6,75) kronor per aktie

Nyckeltal den 31 december

IV_png_SVE_1.png

Senast uppdaterad: 27 feb 2024