Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Investerarkontakt

Investerarkontakt

Industrivärden har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på kontinuerlig kommunikation med sina aktieägare och aktiemarknaden i sin helhet. Informationen till marknaden skall vara av hög kvalitet och snabbt göras tillgänglig för samtliga mottagare. Genom en nära dialog med marknadens aktörer strävar Industrivärden efter att ständigt utveckla och förbättra sin kommunikation.

Prenumeration på Industrivärdens pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutsrapporter och årsredovisningar kan ske genom registrering av e-postadress under länken Beställ/prenumerera.

Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se är en central informationskanal i kommunikationen med bolagets intressenter, där all rapportering publiceras. Hemsidan tillgängliggör på ett enkelt sätt aktuell och historisk information om Industrivärden.

Ansvariga för investerarrelationer

Verksamhet och strategi m m

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef. ssl@industrivarden.se

Finansfrågor och redovisning m m

Sofie Arkelid, Ekonomichef. sad@industrivarden.se

 

AB Industrivärden

Besöksadress: Storgatan 10
Postadress: Box 5403
114 84 Stockholm

08-666 64 00

info@industrivarden.se

50_Delårsrapporter_SE.jpg

 

Senast uppdaterad: 23 maj 2023