1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Investerarkontakt

Investerarkontakt

Industrivärden har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på kontinuerlig kommunikation med sina aktieägare och aktiemarknaden i sin helhet. Informationen till marknaden skall vara av hög kvalitet och snabbt göras tillgänglig för samtliga mottagare. Genom en nära dialog med marknadens aktörer strävar Industrivärden efter att ständigt utveckla och förbättra sin kommunikation.

Prenumeration på Industrivärdens pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutsrapporter och årsredovisningar kan ske genom registrering av e-postadress under länken Beställ/prenumerera.

Ansvariga för investerarrelationer

• Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef
   E-post: ssl@industrivarden.se, telefon: 08-666 64 19

• Karl Åberg, vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen
   E-post: kag@industrivarden.se, telefon: 08-666 64 06

 

AB Industrivärden

Besöksadress: Storgatan 10
Postadress: Box 5403
114 84 Stockholm

08-666 64 00

info@industrivarden.se

 

Senast uppdaterad: 8 mar 2024