1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Ericsson

Ericsson

Ericsson är en global aktör inom informations- och kommunikationsteknik som erbjuder infrastruktur samt tillhörande tjänster och mjukvara till telekombranschen och andra branscher. Bolaget har en teknikledande position inom mobilnät.

Ericssons affärsmodell är att med bas i telekomrelaterade produkter och tjänster som ger ett mervärde för kunderna, kontinuerligt utveckla sitt erbjudande med fokus på kundernas prioriteringar inom nyckelområdena; nya intäktsflöden, slutkundupplevelser samt klimat-­ och effektivitetsförbättringar. Arbetet utgår från Ericssons styrkefaktorer; teknikledarskap, fokuserad forskning, kostnadseffektivitet, samt globala skalfördelar och global kompetens. Man arbetar med att utnyttja sitt ledarskap inom mobilnät för att driva fokuserad expansion på företagsmarknaden, leda branschen genom kritiska innovationer och tillvarata strategiska affärsmöjligheter.

Aktiv ägarposition sedan 1944.

Värdeutveckling Ericssonaktien

Vd: Börje Ekholm
Styrelseordförande: Jan Carlson

Valberedningsrepresentant: Bengt Kjell
Styrelseledamot med anknytning till Industrivärden: Helena Stjernholm

Senast uppdaterad: 20 mar 2024