1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Valberedningens förslag till styrelse inför...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget utökas från åtta till nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Lars Pettersson och Helena Stjernholm, samt nyval av Fredrik Persson. Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.

Fredrik Persson är född 1968, civilekonom och har tidigare bland annat varit verkställande direktör och koncernchef i Axel Johnsson AB. Han är styrelseordförande i Ellevio AB, JM AB och The Confederation of European Business (BusinessEurope), samt styrelseledamot i AB Electrolux, A. Ahlström Oy, Holmen AB, Hufvudstaden AB, ICA Gruppen AB samt Interogo Holding AG.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se).

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.

Valberedningen består av Bo Selling (L E Lundbergföretagen), Håkan Sandberg (Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl.), Jan Svedjebrant (SCA Pensionsstiftelser m.fl.), Mikael Schmidt (Essity Pensionsstiftelser m.fl.) samt Fredrik Lundberg (styrelseordförande i AB Industrivärden). Bo Selling är valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att hållas den 11 april 2024 i Stockholm.


Stockholm, den 24 januari 2024

AB Industrivärden (publ)


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Bo Selling, telefon 070-513 83 40.


Informationen lämnades genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 24 januari 2024 kl. 12:00 CET.