1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken är en av världens starkaste banker med ambitionen att ge det bästa bankerbjudandet inom finansiering, sparande och rådgivning i Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Hög kundnöjdhet möjliggör en stark affärsutveckling och lönsam tillväxt till låg risk.

Handelsbankens affärsmodell utgår från ett tydligt risk­ och hållbarhetsperspektiv. Genom lokal förankring och ett decentraliserat arbetssätt med fokus på kundvärde, möjliggörs förtroendefulla och långsiktiga kundrelationer. Bankens kärnkunder återfinns bland privatkunder, fastighetsbolag samt rörelsedrivande företag. Verksamheten drivs med fokus på stabila finanser, hög lönsamhet, hållbart ansvarstagande, låg risktolerans och låga kostnader.

Aktiv ägarposition sedan 1980.

Värdeutveckling Handelsbankenaktien

Vd: Michael Green
Styrelseordförande: Pär Boman

Valberedningsrepresentant: Helena Stjernholm
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Pär Boman och Fredrik Lundberg

 

Senast uppdaterad: 8 apr 2024