Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Ägarandelar och utveckling

Ägarandelar och utveckling

Industrivärden har betydande ägarandelar i de åtta innehavsbolagen Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity, SCA, Ericsson, Skanska och Alleima. 

Innehavsbolagen karaktäriseras av beprövade affärsmodeller och en långsiktig värdepotential. I utövandet av det aktiva ägandet utgår Industrivärden från innehavsbolagens respektive förutsättningar, men lägger särskild vikt vid ett antal principer som ökar värdeskapande möjligheterna och minskar risken över tid. 

Sammantaget ger innehavsbolagen en bred exponering med avseende på såväl verksamhetsområden som geografier. Bolagen är verksamma inom olika områden som kommersiella fordon, industriutrustning, bankverksamhet, konsumentprodukter, skog och skogsprodukter, telekommunikation, byggverksamhet och materialteknik. Inom ramen för sina respektive kärnområden bedriver man dessutom ett flertal fristående verksamhetsområden med eget resultatansvar. Den breda exponeringen ökar värdeskapande möjligheterna och minskar risken. 

Genom det aktiva ägandet bidrar Industrivärden till innehavsbolagens utveckling, stärkta resultatgenerering och värdeutveckling över tid. 

Investeringsaktiviteter

Investeringar görs kontinuerligt i syfte att över tid stärka ägandet i innehavsbolagen och därmed öka det finansiella utbytet av det aktiva ägandet.

Erhållna utdelningar

Under 2022 uppgick erhållna utdelningar till 5 479 (8 081) mnkr. Den senaste femårsperioden har utdelningar erhål­lits från innehavsbolagen om 22,1 mdkr.

Investeringar

Utdelningar

IV_png_SVE_3.png

Ägarandel över tid

IV_png_SVE_4.png

Fördelning av innehav

IV_png_SVE_5.png

Senast uppdaterad: 15 jun 2023