Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Finansieringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Industrivärden har en stark finansiell ställning, vilket ger en god flexibilitet att tillvarata investeringsmöjligheter samt att stödja innehavsbolagen över tid.

Organisation

Industrivärdens finansiering och hantering av finansiella risker sker i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer. Industrivärdens finansfunktion är i huvudsak inriktad på finansiering samt placering av tillfälliga likviditetsöverskott.

Finansiering

Industrivärdens finansiering sker via såväl kortfristig som lång fristig upplåning. Finansieringsramarna ger Industrivärden möjlighet att agera med kort varsel vid intressanta investeringsmöjligheter. Ingen del av finansieringen är villkorad med så kallade covenants. 

IV_png_SVE_19.png

Förfallostruktur

IV_png_SVE_18.png

Senast uppdaterad: 6 jul 2023