Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Skanska

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA.

Skanskas affärsmodell är att med bas i en ledande position inom innovation och hållbarhet, erbjuda konkurrenskraftiga lösningar i såväl enkla som ytterst krävande uppdrag.
Bolaget bedriver verksamhet inom byggnation, bostads­utveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvalt­ningsfastigheter. Byggverksamheten utgör Skanskas största verksamhetsgren och omfattar hus­, anläggnings­-, infrastruktur- och bostadsbyggande. Med denna som bas genereras ett kassaflöde som kan investeras i värdeskapande projektutveckling.

Aktiv ägarposition sedan 1987.

Värdeutveckling Skanska-aktien

IV_png_SVE_12.png

Vd: Anders Danielsson
Styrelseordförande: Hans Biörck

Valberedningsrepresentant: Helena Stjernholm
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Fredrik Lundberg och Pär Boman

 

Senast uppdaterad: 6 okt 2023