1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Skanska

Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA.

Skanskas affärsmodell bygger på ett starkt kunderbjudanden i hela värdekedjan, och omfattar fyra verksamhets­ grenar; Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell fastighetsutveckling och Förvaltningsfastigheter. Bolaget kombinerar global erfarenhet med lokal expertis och finansiell styrka, vilket möjliggör att man kan hantera några av världens mest komplexa byggprojekt. Byggverksamheten utgör Skanskas största verksamhetsgren och omfattar hus­- och anläggningsbyggande för såväl privata som offentliga kunder. Med denna som bas genereras ett kassaflöde som kan investeras i värdeskapande projektutveckling. Skanskas ambition är att vara branschledande i omställningen till en klimatsmart byggd miljö.

Aktiv ägarposition sedan 1987.

Värdeutveckling Skanska-aktien

Vd: Anders Danielsson
Styrelseordförande: Hans Biörck

Valberedningsrepresentant: Helena Stjernholm
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Fredrik Lundberg och Pär Boman

 

Senast uppdaterad: 20 mar 2024