1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2023
  5. / Valberedningens förslag till styrelse inför...

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande.


Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se).


Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden.


Valberedningen består av Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m.fl., Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Fredrik Lundberg, styrelseordförande i AB Industrivärden, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m.fl., samt Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m.fl. Mats Guldbrand är valberedningens ordförande.


Årsstämman kommer att hållas den 17 april 2023 i Stockholm.Stockholm den 25 januari 2023

AB Industrivärden (publ)


För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Mats Guldbrand, telefon 0768-32 15 15.


Informationen lämnades genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 25 januari 2023 kl. 12:00 CET.