1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Ledningsförändring i Industrivärden

Ledningsförändring i Industrivärden

Karl Åberg, som är chef för Industrivärdens investerings- och analysorganisation samt ingår i bolagets ledningsgrupp sedan 2017, har utsetts till vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen.

I samband härmed har Sofie Arkelid, som varit verksam i Industrivärden sedan 2016, utsetts till eko-nomichef samt adjungerad medlem av Industrivärdens ledningsgrupp.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Som tidigare meddelats kommer Industrivärdens ekonomi- och finanschef Jan Öhman att lämna bolaget på egen begäran.


Stockholm den 15 december 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Helena Stjernholm, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00


Lämnades genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00) för offentliggörande den 15 december 2022 klockan 13:10.