1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Portföljen
  4. / Sandvik

Sandvik

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller produkter och lösningar som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet.

Sandviks affärsmodell syftar till att skapa värde för kunderna med fokus på att optimera deras processer som möjliggör viktiga skiften för ökad produktivitet och hållbarhet. Bolagets styrkefaktorer utgörs av ledande marknadspositioner, nära kundsamarbeten, en god innovationsförmåga och teknologiskt ledarskap, samt en djup kunskap om industriella processer och digitala lösningar. Bolaget levererar lösningar till verksamheter inom framförallt gruvor, verkstad, infrastruktur, fordon, flyg och energi. Viktiga produkter är bland annat verktyg och verktygssystem samt utrustning för gruv­- och infrastruktursindustrin.

Aktiv ägarposition sedan 1997

Värdeutveckling Sandvikaktien

Vd: Stefan Widing
Styrelseordförande: Johan Molin

Valberedningsrepresentant: Fredrik Lundberg
Styrelseledamöter med anknytning till Industrivärden: Helena Stjernholm och Marika Fredriksson

Senast uppdaterad: 8 jul 2024