1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2024
  5. / Publicering av Industrivärdens årsredovisning o...

Publicering av Industrivärdens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Industrivärdens årsredovisning för räkenskapsåret 2023 samt hållbarhetsrapport 2023 är från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk översättning).


Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter fr o m den 13 mars 2024. Den kan även beställas på Industrivärdens webbplats eller via info@industrivarden.se.


Stockholm den 23 februari 2024

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (08-666 64 00, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 23 februari 2024 klockan 10:00 CET.