1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Nytt antal röster och utestående aktier

Nytt antal röster och utestående aktier

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.


Vid årsstämman 2011 infördes ett omvandlingsförbehåll i Industrivärdens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av A-aktier till C-aktier. Under mars månad 2022 har omvandling skett av 100 A-aktier till C-aktier.


Efter omvandlingen uppgår antalet röster i bolaget till 277 904 667. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 431 899 108, varav 260 794 174 A-aktier och 171 104 934 C-aktier.


Stockholm den 31 mars 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Denna information är sådan information som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 10:00 CEST.