1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 30 november 2022

Substansvärdet per den 30 november 2022

Den 30 november 2022 var substansvärdet 295 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 november 2022 var 268,00 kronor för A-aktien och 266,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 december 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 december 2022, kl. 10:00.