1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Organisation och medarbetare
  4. / Rekrytering

Rekrytering

Industrivärden som arbetsplats

Industrivärden har en väl anpassad och kostnadseffektiv organisation som kännetecknas av hög flexibilitet och korta beslutsvägar. Verksamheten omfattar cirka 15 anställda, åtta styrelseledamöter och ett omfattande nätverk. Det interna arbetet är projektorienterat och flertalet anställda är verksamma inom såväl investeringar som i aktivt ägande.

HR-ansvarig

Industrivärdens framgång är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare. För att kunna attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare läggs stor vikt vid rekryteringsprocessen, ledarskap, kompetensutveckling samt en god företagskultur. Industrivärdens etiska värdegrund och ambitioner som arbetsgivare framgår av bolagets uppförandekod som omfattar frågor rörande arbetsklimat, mångfald och affärsetik. Medarbetares totala ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Industrivärdens verksamhet bedrivs vid kontoret i Stockholm och organisationen beskrivs utförligt på sidan Organisation.

JELA_INDU_221124_miljo-32-Redigera-Redigera_LOWRES.jpg

Företagskultur

Industrivärdens värdegrund beskrivs i bolagets uppförandekod som finns tillgänglig på sidan Uppförandekod.

Personalutveckling

Varje anställd har kontinuerliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Samtalet syftar till att sätta upp individuella mål samt att fastställa relevanta utvecklingsåtgärder.

Ersättning

Industrivärden strävar efter att ge personalen marknadsmässig ersättning i form av fast lön, rörlig lönedel, incitamentsprogram samt pension för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 

Rekryteringsprocess och ansökningar

Rekryteringsprocessen anpassas till den specifika tjänst som tillsätts och varierar därför från fall till fall. Om du vill söka en utannonserad tjänst eller visa ditt intresse så är du välkommen att skicka ditt CV och din ansökan till Industrivärdens HR-ansvarige, se kontaktuppgifter på denna sida. Samtliga ansökningar hanteras på ett strukturerat sätt och vi lägger stor vikt vid utbildning och tidigare erfarenheter men även personlighet, motivation och värderingar.

Senast uppdaterad: 8 mar 2024