Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Bolagsstyrning
  3. / Vd och ledning
  4. / Ledningen

Ledningen

Helena Stjernholm (1970)
Verkställande direktör
Läs mer

Anställd sedan 2015

Civ ek

Styrelseledamot i Ericsson, Sandvik och Volvo.

Tidigare partner och investeringsansvarig på IK Investment Partners samt strategikonsult på Bain & Company.

Aktieinnehav (eget och närstående); 88 968 samt  75 000 köpoptioner.

Karl Åberg (1979)
Vice verkställande direktör, chef för investeringsorganisationen och finansfunktionen
Läs mer

Anställd sedan 2017

Civ ek

Styrelseledamot i Alleima och SCA.

Tidigare partner och bolags­ansvarig på Zeres Capital, partner på CapMan samt olika roller inom Handelsbanken Capital Markets.

Aktiennehav (eget och närstående); 12 450

Sverker Sivall (1970)
Kommunikations- och hållbarhetschef
Läs mer

Anställd sedan 1997

Civ ek

Tidigare IR­-chef på Industrivärden samt investeringscontroller på Astra Zeneca.

Aktieinnehav (eget och närstående); 17 318

Jennie Knutsson (1976)
Chefsjurist
Läs mer

Anställd sedan 2015

Jur kand

Tidigare bolagsjurist på Industri­värden samt biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Aktieinnehav (eget och närstående); 7 000

Uppgift om innehav i utfälld vy offentliggörs årligen i samband med publiceringen av bolagets bolagsstyrningsrapport/årsredovisning, kallelse till årsstämma samt därutöver vid större förändringar. Innehav inkluderar närståendes innehav, i förekommande fall.

Adjungerad i ledningen

Sofie Arkelid (1985)
Ekonomichef
Adjungerad medlem av ledningsgruppen sedan 2023

Anställd sedan 2016
Innehav (eget och närstående): 2 400

Senast uppdaterad: 26 apr 2023