1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Nettoskuld

Nettoskuld

Industrivärdens nettoskuld utgörs av finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.

Låneportföljen består främst av MTN-program och företagscertifikat. Historisk data över nettoskulden för utgången av respektive år framgår av tabellen nedan.

Nettoskuld (mnkr) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Långfristiga finansiella skulder 6 509 6 500 5 504 4 507 2 255 2 059 7 170 7 260 11 058 11 546
Kortfristiga finansiella skulder 1 691 1 682 1 720 3 269 1 932 5 394 4 523 5 425 2 149 3 905
Avsättningar för pensioner 0 4 14 42 68 111 122 122 105 120
Kortfristiga finansiella fordringar –36 –36 –41 –164 –167 –177 –272 –503 –659 –939
Likvida medel –869 –795 –697 0 –56 –786 –613 –823 –5 0
Summa nettoskuld 7 295 7 355 6 500 7 654 4 032 6 601 10 930 11 481 12 648 14 632

 

>
Senast uppdaterad: 2 feb 2024