Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Investerare
  3. / Finansiering
  4. / Nettoskuld

Nettoskuld

Industrivärdens nettoskuld utgörs av finansiella skulder och avsättningar för pensioner minskat med finansiella fordringar och likvida medel.

Låneportföljen består främst av MTN-program och företagscertifikat. Historisk data över nettoskulden för utgången av respektive år framgår av tabellen nedan.

Nettoskuld (mnkr)   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
Långfristiga finansiella skulder   5 504 4 507 2 255 2 059 7 170 7 260 11 058 11 546 13 710 14 095  
Kortfristiga finansiella skulder   1 720 3 269 1 932 5 394 4 523 5 425 2 149 3 905 3 798 4 305  
Avsättningar för pensioner   14 42 68 111 122 122 105 120 93 93  
Kortfristiga finansiella fordringar   -41 -164 -167 -177 -272 -503 -659 -939 -17 -190  
Likvida medel   -697 0 -56 -786 -613 -823 -5 0 -490 -55  
Summa nettoskuld   6 500 7 654 4 032 6 601 10 930 11 481 12 648 14 632 17 094 18 248  
>
Senast uppdaterad: 23 maj 2023