1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 30 april 2022

Substansvärdet per den 30 april 2022

Den 30 april 2022 var substansvärdet 286 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 april 2022 var 254,80 kronor för A-aktien och 250,50 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 maj 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 2 maj 2022, kl. 10:00.