1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Vår historia
  4. / Historieexposé

Historieexposé

Den 21 februari 1944 registrerades aktiebolaget Industrivärden. Namnet valdes för att visa på de stora värden i industriföretag som överfördes till det av Handelsbanken nybildade bolaget. Under de gångna åren har verksamheten, på ett framgångsrikt sätt, anpassats till den rådande omvärldsutvecklingen och förändringarna har varit många. Förmågan att utveckla verksamheten över tid har möjliggjort en konkurrenskraftig avkastning och lagt en god grund för framtiden.

>
Senast uppdaterad: 28 feb 2024