1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 31 juli 2022

Substansvärdet per den 31 juli 2022

Den 31 juli 2022 var substansvärdet 282 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 juli 2022 var 263,90 kronor för A-aktien och 261,00 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 augusti 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 augusti 2022, kl. 10:00.