1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Publicering av Industrivärdens års- och...

Publicering av Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning 2021

Industrivärdens års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk version).

Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter fr o m den 15 mars 2022.


Stockholm den 24 februari 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:

Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00


Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg (08-666 64 00, ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 10:00.