1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärde...

Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2023

3 februari: Bokslutsrapport 2022

9 mars: Årsredovisning 2022

5 april: Delårsrapport januari-mars

17 april: Årsstämma 2023     

6 juli: Delårsrapport januari-juni

6 oktober: Delårsrapport januari-september                        


Stockholm den 14 september 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 00


Informationen lämnades, genom den nedan angivna kommunikationschefens försorg, för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 10:00 CET.