1. Startsidan
 2. / Media
 3. / Pressmeddelanden
 4. / 2022
 5. / Bokslutsrapport 2021; 1 januari – 31 december 2021

Bokslutsrapport 2021; 1 januari – 31 december 2021

Bokslutsrapport 2021; 1 januari – 31 december 2021

 • Substansvärdet den 31 december 2021 var 143,5 mdkr, eller 332 kronor per aktie, en ökning under året med 53 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 22 %. Den 9 februari 2022 uppgick substansvärdet till 329 kronor per aktie.
 • Totalavkastningen uppgick under 2021 till 8 % för A-aktien och 10 % för C-aktien, jämfört med 39 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
 • Resultat per aktie uppgick till 61,57 kronor.
 • Under 2021 förvärvades aktier för 2,5 mdkr i Sandvik, 0,8 mdkr i Volvo, 0,5 mdkr i Handelsbanken och 0,5 mdkr i Essity. Vidare avyttrades hela aktieinnehavet i SSAB för 2,0 mdkr.
 • Skuldsättningsgraden den 31 december 2021 var 4 %.
 • Under året erhölls en sakutdelning från Handelsbanken i form av Industrivärden A-aktier, vilka därefter drogs in efter beslut av en extra bolagsstämma.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 6,75 (6,25) kronor per aktie.

Offentliggörande

Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall, telefon: 08-666 64 19, e-post: ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 10 februari 2022, kl. 15:30 CET.