1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 31 augusti 2022

Substansvärdet per den 31 augusti 2022

Den 31 augusti 2022 var substansvärdet 269 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 augusti 2022 var 237,20 kronor för A-aktien och 234,80 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 september 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 september 2022, kl. 10:00.