1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Utvecklingssteg 2023

Utvecklingssteg 2023

Uppdaterad väsentlighetsanalys

Under 2023 har Industrivärden uppdaterat sin intressentanalys avseende viktiga motparter. Synpunkter har inhämtats på sedvanligt sätt inom ramen för löpande kontakter, samt genom en formaliserad enkät. Med bas i intressentanalysen, Industrivärdens påverkansmöjligheter samt ett materialitetsperspektiv har väsentligheten i Industrivärdens hållbarhetsrelaterade fokusom­ råden bekräftats. Därtill har vikten av hållbarhets­perspektivet i innehavsbolagens värdekedjor uppmärksammats särskilt.

Fortsatt utveckling av Industrivärdens hållbarhetsrapportering

Förberedande arbete har genomförts med anledning av nya regelverk för hållbarhetsrapportering, bland annat EU­-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Temaorienterade genomgångar

Industrivärden genomför kontinuerligt genomgångar om centrala påverkansområden såsom elektrifiering och digitalisering med mera. Under 2023 har en genomgång gjorts av innehavsbolagens användande och påverkan av AI.

27_ellastbil_volvo.jpg

Senast uppdaterad: 8 mar 2024