Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer

  1. Startsidan
  2. / Verksamheten
  3. / Hållbarhet
  4. / Utvecklingssteg 2022

Utvecklingssteg 2022

Vidareutveckling av Industrivärdens hållbarhetsanalys

Med bas i Industrivärdens integrerade ramverk
för hållbarhetsanalys genomfördes under perioden 2020–2022 en mer omfattande genomgång av innehavsbolagens hållbarhetsarbete, vilken skärpt Industrivärdens förmåga i hållbarhetsfrågor. Analysen har utvecklats och utökats såväl vad avser omfattning som antalet möten med representanter för innehavsbolagen. Påverkansinsatser sker inom ramen för det aktiva ägandet.

Genomgripande utveckling av Industrivärdens hållbarhetsrapport

Under 2022 har Industrivärdens hållbarhets­rapportering utvecklats såväl avseende omfång som detaljnivå. Anpassningar har skett till såväl relevanta rapporteringsramverk som till intressent­ dialogerna. Särskilt fokus har lagts vid hållbarhets­ risker samt vid bolagets TCFD­rapportering.

Temaorienterade genomgångar

Industrivärden genomför kontinuerligt genom­ gångar om centrala påverkansområden såsom elektrifiering och digitalisering med mera. Under 2022 har en genomgång gjorts av materiell EU­reglering som påverkar innehavsbolagen.

27_ellastbil_volvo.jpg

Senast uppdaterad: 14 mar 2023