1. Startsidan
  2. / Media
  3. / Pressmeddelanden
  4. / 2022
  5. / Substansvärdet per den 31 december 2021

Substansvärdet per den 31 december 2021

Den 31 december 2021 var substansvärdet 332 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 30 december 2021 var 288,40 kronor för A-aktien och 284,10 kronor för C-aktien.


Stockholm den 10 januari 2022

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 10 januari 2022, kl. 10:00.